Inbrottsstatistik

Under de senaste åren har statistiken för inbrott ökat ganska rejält. Från 1996 har faktiskt antalet inbrott stadigt gått uppåt. Fram till år 2016 hade det hittills under 2010-talet skett ungefär 14 000 villainbrott varje år sett till antalet polisanmälningar. I denna siffra finns alltså inte inbrott i lägenheter eller fritidshus med. Under 2000-talet var siffran för polisanmälda villainbrott 10 700 per år, Detta innebär en ökning med mer är 3000 inbrott per år. Det finns inte riktigt någon statistik över siffrorna för lägenheter och fritidsbostäder men man får misstänka att även inbrotten i dessa har ökat i omfattning. Trots att larm blivit mer och mer vanliga blir alltså inbrotten allt fler. Kanske beror det på att vi litar för mycket på just larmen? Men hur kan man minska risken för inbrott och vad är det som tjuvarna helst av allt vill komma åt när de gör inbrott? Det ska vi ta upp i denna text.

Att minska inbrottsrisken

När det gäller inbrott är både villor och lägenheter drabbade. Allt fler installerar idag larm, och visst kan de verka avskräckande. Men i många fall tar det flera timmar innan ett larmbolag kommer fram till det utlösta larmet och då är tjuvarna ofta redan långt borta. Då har larmet inte mycket effekt, och en kamera hjälper sällan om tjuvarna är maskerade. Man kan inte bortse från att inbrotten blir allt vanligare under tider då många är bortresta. Om man ska resa bort kan det vara en bra idé att be en granne eller vän kolla till huset då och då, gärna en gång per dag eller oftare. Under vintern är det bra om någon kan skotta vid huset. Lampor på timer är bra året om och på sommaren kan det vara bra om en granne kan hänga lite tvätt ute i trädgården. Posten är något som alltid måste tas omhand eftersom tjuvar ofta kan studera någons vanor genom att se om posten försvinner eller inte. Det allra bästa är om någon annan kan bo i huset under tiden man är borta. Speciellt under längre resor.

Vad vill tjuvarna åt?

En inbrottstjuv som har gott om tid och om vet vad denne gör går ofta igenom allt från skoskåp till kassaskåp när ett inbrott äger rum. Tjuvarna letar ofta efter sådant som de själva har användning för, eller efter sådant som går att sälja vidare. Vissa inbrott kan kännas helt meningslösa för att tjuvarna bara tagit med sig madrasser, matvaror eller liknande men ofta är det för att tjuvarna då behöver det eller vet någon som vill köpa det. Vanliga saker tjuvarna letar efter är smycken, pengar, mobiltelefoner, kameror och datorer. Dessa saker är ofta lätta att sälja, eller smälta ner om de är svåra att sälja. Ju längre tid tjuven har på sig, desto mer hinner denne leta efter saker och ju mer kan denne alltså samla på sig. Det kan alltså vara bra att lägga värdesaker i kassaskåp eller låta någon annan han hand om dem medan man är på semester.

Leave a Reply