Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Sveriges främsta lärosäten som står sig väl även i internationella jämförelser. När de svenska universiteten ska rankas är det ofta Lund som toppar tabellen tillsammans med Uppsala och KTH i Stockholm. Med en historia som studentstad som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden är Lund ett populärt alternativ för nya studenter inom en rad olika områden. Här väljer nya studenter såväl som etablerade forskare att förlägga sina studier och universitetet är ett viktigt kännetecken för Lund som stad. Många av universitetets lokaler – som huvudbyggnaden och biblioteket – är landmärken som dominerar stadsbilden.

1174px-Universitetsbyggnaden_i_Lund,_september_2014Lunds universitets historia tar sin början redan 1666. Då hade det redan funnits ett så kallat studium generale – en mer generell form av utbildningscenter – på platsen i över 200 år, men det var i mitten av 1600-talet som Lund först fick sitt första ackrediterade universitet. Det var Karl X Gustav, Sveriges dåvarande kung, som besökte staden och ansåg att det borde finnas ett universitet i Lund. 1666 fattades beslutet att inrätta institutionen och två år senare kunde universitetet slå upp portarna för de första studenterna. Med fyra olika fakulteter inom juridisk, medicin, filosofi och teologi var Lund Sveriges andra universitet efter Uppsala och lockade omedelbart studenter från både andra delar av Sverige liksom andra länder på kontinenten.

Lund fick tidigt rykte om sig att vara en progressiv och framåtsyftande högskola som vågade ta radikala beslut. På 1880-talet började de ta emot kvinnliga studenter, vilket snart blev rådande norm även i andra delar av världen. Det skulle dock dröja till 1900-talet innan antalet studenter uppgick till tusental. Numera finns här 42 000 studerande i staden, vilket utgör en betydande del av stadens totala befolkning. Det har också smittat av sig på stadens övriga liv som till stor del består av olika studentaktiviteter och arrangemang i universitetets regi.

Under årens lopp har många betydande personer varit alumner på Lunds universitet. Här har kända kulturpersonligheter som Suzanne Osten och Hans Alfredson studerat liksom människor inom näringslivet som Pehr G. Gyllenhammar och Cristina Stenbeck. Även politiker som Bo Lundgren och Ingvar Carlsson har en bakgrund hos Lunds universitet.

Leave a Reply