Hitta boende i Lund

Precis som i många andra studentstäder kan det vara svårt att hitta ett boende i Lund, i alla fall på kort tid. Det kan därför vara bra att, om det är möjligt, förbereda sig för den stundande flytten dit genom att börja leta bostad i god tid i förväg. Det finns flera vägar att ta för att hitta en hyreslägenhet i Lund. Lunds universitets studentkårer har till exempel en andrahandsförmedling av bostäder som kallas Bopoolen. Där kan man också få juridisk rådgivning i enklare frågor som rör hyra av bostad. Det kan också vara bra att kontakta LKF, det kommunala fastighetsbolaget, både för att ställa sig i kö i deras bostadsförmedling, och för att få tips och råd om bostadsletande i staden. Om man flyttar till Lund för att studera kan man också få hjälp med att hitta bostad från nationerna, som hyr ut rum till studenter. De prioriterar de studenter som visar ett seriöst intresse för att själva bli aktiva och engagerade i nationens verksamhet, så det lönar sig att visa framfötterna.1280px-Lunnatöser

Om man inte har möjlighet att få en hyreslägenhet via någon av dessa kanaler, kan ett annat alternativ vara att hyra i andra hand eller att vara inneboende hos någon. Att hyra i andra hand innebär att du hyr ditt boende av någon som i sin tur hyr det av fastighetens ägare. Det kan också innebära att du hyr någons bostadsrätt. I båda dessa fall krävs tillåtelse av fastighetsägaren (vilket i det senare fallet är bostadsrättsföreningen). Detsamma gäller om du bor som inneboende – skillnaden då är att du bara hyr en del av bostaden, och ofta delar den med ägaren eller andra inneboende.

Ett tredje alternativ är självklart att köpa en bostadsrätt eller en annan form av boende, förutsatt att man har råd. Fördelen med denna typ av boende är att man kan ändra i sitt hem som man vill – man behöver inte hyresvärdens tillåtelse för att exempelvis måla om en vägg eller byta ut gamla dörrar mot nya. Nackdelen med denna boendeform kan vara att det blir en längre process för att byta bostad, eftersom det involverar försäljning, när man väl ska flytta från Lund.

Leave a Reply